"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

H. Matteüs, apostel en evangelist - Feest

Heiligen van de dag : H. Matteüs, apostel en evangelist (feest)

Lezingen van de dag

Overweging bij de lezing van vandaag : Benedictus XVI
Heilige Mattheus: bekeerde, apostel, evangelist

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,9-13.
In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?'
Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen


 
©Evangelizo.org 2001-2017