"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR - Jaar C

Feest van de Kerk : 30e week door het jaar

Heiligen van de dag : H. Johannes van Capestrano, priester (gedachtenis)
image Meer informatie over de Heiligen van de dag

Lezingen van de dag

Overweging bij de lezing van vandaag : H. Bernardus van Clairvaux
"De tollenaar... durfde zelfs zijn ogen niet ten hemel heffen"

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 18,9-14.
In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen, die overtuigd van eigen gerechtig­heid, de anderen minacht­ten, de volgende gelijkenis.
'Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeer en de andere een tollenaar.
De Farizeeer stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardi­gen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.
Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God wees mij, zondaar, genadig.
Ik zeg u: deze ging gerecht­vaardigd naar huis en niet die andere, want alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.'Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen


 
©Evangelizo.org 2001-2016