"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

Dinsdag in week 3 door het jaar

Heiligen van de dag : H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

Lezingen van de dag

Overweging bij de lezing van vandaag : Izaak van de Ster
"Wie de wil van God volbrengt, hij is mijn broeder en zuster en moeder"

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,31-35.
Eens kwamen Jezus' moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: 'Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.'
Hij gaf hun ten ant­woord: 'Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?'
En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten, zei Hij: 'Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.'Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen


 
©Evangelizo.org 2001-2017