"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

Woensdag na de 6e zondag van Pasen

Heiligen van de dag : H.H. Donatianus en Rogatianus van Nantes (gedachtenis),  H. Johanna van Cusa (gedachtenis),  H. Susanna van Galatie (gedachtenis),  H. Vincentius van Lerins (gedachtenis),  EW. Maria van Agreda (gedachtenis)

Lezingen van de dag

Overweging bij de lezing van vandaag : H. Gregorius van Nazianze
"Wanneer Hij komt, de Geest van de waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden"

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 16,12-15.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen;
Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen.
Hij zal Mij verheer­lijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen


 
©Evangelizo.org 2001-2017