"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Vrijdag in week 6 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Franciscus Xaverius (1506-1552), missionaris en jezuïet  
Brief van 10 maart 1546

Een groot missionaris, bereid om zijn leven te verliezen

      Dit land … is vol van gevaren, want haar onbetrouwbare inwoners vermengen vaak gif in eten en drinken. Vandaar dat er niemand is die hier heen wil gaan om zich te ontfermen over de christenen.  Maar er bestaat bij hen nood aan geestelijk onderricht en aan iemand die hen doopt teneinde hun ziel te redden. Daarom voel ik het als mijn plicht om mijn lichamelijk leven te verliezen teneinde redding te brengen aan toekomstig geestelijk leven… Ik stel mijn hoop en vertrouwen op God onze Heer, met de wens om, naar mijn beperkte mogelijkheden, te voldoen aan het gebod  van Christus onze Redder  en Heer: ”Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden” (Mt 16,25) …

      De woorden en algemene betekenis van dit gebod van de Heer zijn natuurlijk eenvoudig te begrijpen; maar, wanneer je het in praktijk wil brengen en zal moeten beslissen je leven te verliezen voor God om het te terug te vinden in Hem; wanneer je je blootstelt aan gevaren en de mogelijkheid zich voordoet dat je het leven zou kunnen laten, … dan wordt alles je zo duister, dat deze woorden, nochtans helder, ook duister beginnen te worden.  Het lijkt mij dat in dat geval, -al zou hij nog zo wijs zijn-, slechts diegene aan wie God onze Heer, in zijn oneindige barmhartigheid, het verwaardigt om dit gebod, in deze bijzondere omstandigheid, uit te leggen, in staat is het te begrijpen. Het is op zulke momenten dat men ziet hoe zwak en breekbaar onze menselijke natuur is. 
©Evangelizo.org 2001-2017