"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

H. JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H. MAAGD MARIA - Hoogfeest
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Johannes-Paulus II (1920-2005), paus
Redemptoris custos, § 4 (vert. © Colomba © Libreria Editrice Vaticana)

"Toen Jozef uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel des Heren hem had bevolen"

       Aan het begin van deze pelgrimstocht ontmoet het geloof van Maria het geloof van Jozef. Elisabeth zei van de Moeder van de Verlosser: "Zalig zij die gelooft heeft" (Lc 1,45). Deze zaligspreking kan men in zekere zin ook toepassen op Jozef, want hij antwoordde bevestigend op het woord van God, toen dit hem op dat beslissende ogenblik werd meegedeeld. Weliswaar antwoordde Jozef niet op de boodschap van de engel zoals Maria, maar hij "deed zoals de engel hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich". Wat hij deed is zuivere "gehoorzaamheid van het geloof" (Rm 1,5).

       Men kan zeggen dat wat Jozef deed hem op zeer bijzondere wijze verenigde met het geloof van Maria: wat zij reeds aangenomen had bij de aankondiging, aanvaardde hij als waarheid die van God kwam. Het Vaticaans Concilie II zegt: "Aan de openbarende God moet de mens 'de gehoorzaamheid van het geloof' betonen, waardoor hij zich geheel vrij aan God toevertrouwt door 'volledige onderdanigheid van verstand en wil jegens de openbarende God' te bewijzen en vrijwillig in te stemmen met de door God geschonken openbaring" (Dei Verbum, 5). Deze zin, die het wezen zelf van het geloof raakt, is volmaakt van toepassing op Jozef van Nazareth.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†Hij werd dus een uitzonderlijke hoeder van het mysterie dat "van eeuwigheid verborgen was in God" (Ef 3,9), zoals Maria het werd op dat beslissende ogenblik, dat de apostel "de volheid van de tijd" heeft genoemd, toen "God zijn Zoon gezonden heeft, geboren uit een vrouw" om "hen die onder de wet stonden te bevrijden", opdat zij "de rang van zonen zouden verkrijgen" (Gal 4,4-5)‚Ķ. Samen met Maria is Jozef de eerste hoeder van dit goddelijk mysterie‚Ķ¬†¬†Als men de tekst van beide evangelisten Matthe√ľs en Lucas voor ogen houdt, kan men ook zeggen dat Jozef als eerste deel neemt aan het geloof van de Moeder van God en zo zijn vrouw steunt in het geloof in de goddelijke boodschap. Hij is ook door God als eerste op de weg van de pelgrimstocht van het geloof van Maria geplaatst ‚Ķ Jozef zal zijn persoonlijke pelgrimstocht van het geloof het eerst afgelegd hebben. ‚ĶToch volgt de geloofsweg van Jozef dezelfde richting. 
©Evangelizo.org 2001-2017