"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar
Homilie over het Evangelie, n¬į 27 ; PL 76, 1204

"Dit is mijn gebod: Heb elkander lief, zoals Ik u heb bemind"

¬†¬†¬† ¬†¬†Alle heilige woorden van het Evangelie zijn vervuld met de geboden van de Heer. Waarom zegt de Heer dan dat de liefde en de geboden van Hem komen? "Dit is mijn gebod: Heb elkander lief, zoals Ik u heb bemind"? Omdat elk gebod voortkomt uit √©√©n liefde, dat alle voorschriften slechts √©√©n zijn, en dat ze rusten op het ene fundament van liefde. De takken van een boom komen uit eenzelfde wortel voort: zo worden alle deugden geboren uit een enige liefde. De tak van een goed werk blijft niet groen, als ze zich losmaakt van de wortel. De geboden van de Heer zijn er velerlei, en tegelijkertijd zijn ze √©√©n ‚Äď menigvuldig door de verschillende werken, √©√©n in de wortel van de liefde.

      Hoe kun je deze liefde bewaren? De Heer zelf laat het horen: in de meeste voorschriften van zijn Evangelie, beveelt Hij zijn vrienden om elkaar lief te hebben in Hem, en hun vijanden lief te hebben omwille van Hem. Wie zijn vriend liefheeft in God en zijn vijand omwille van God bezit de ware naastenliefde.

      Aan mensen die hun naasten liefhebben, maar alleen door affectieve gevoelens die geboren worden uit het natuurlijke ouderschap..., maken de heilige woorden van het Evangelie geen enkel verwijt. Maar wat men spontaan toedicht aan de natuur is één ding, wat men uit liefde aan een ander verplicht is, is iets anders. De mensen waarover ik u zojuist sprak, houden ongetwijfeld van hun naaste..., maar naar het vlees en niet naar de geest... Door te zeggen: "Dit is mijn gebod: Heb elkander lief", heeft de Heer dus onmiddellijk toegevoegd "zoals Ik u heb bemind". Deze woorden betekenen duidelijk: "Bemin om dezelfde reden waarom Ik u heb bemind". 
©Evangelizo.org 2001-2017