"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Maandag in week 11 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Theresia van het kind Jezus (1873-1897), karmelietes te Lisieux, Kerklerares
Poëzie: "Leven van de Liefde" en "Waarom ik van u hou, Maria"

"Geef ook je mantel"

Leven van de Liefde is geven zonder maat
zonder er hierbeneden loon voor te vragen.
Ach, zonder te rekenen geef ik,
als men liefheeft, rekent men niet!
Ach Goddelijk Hart, overstromend van tederheid,
ik heb alles gegeven … en ren lichtvoetig:
Ik heb niets meer behalve mijn rijkdom:
leven van de Liefde.

Leven van de Liefde is elke vrees uitbannen,
elke herinnering aan fouten uit het verleden.
Van mijn zonden zie ik geen enkele afdruk,
in één ogenblik heeft de Liefde alles verbrandt!
Goddelijke vlam, o zoete oven, in U plaats ik mijn verblijf.
Met uw vuren zing ik vol vreugde (cf Dn 3,51):
“Ik leef van de Liefde!”…

“Leven van de Liefde, wat een vreemde dwaasheid!”
zegt iedereen tegen mij.  “Ach, stop met zingen,
Verlies niet uw parfum, uw leven:
Weet het nuttig te gebruiken!”
U liefhebben, Jezus, wat is dat een vruchtbaar verlies!
Al mijn parfums zijn onvoorwaardelijk voor U.
Als ik deze wereld uitga, wil ik zingen:
“Ik sterf van de Liefde!”
Liefhebben is alles geven, en zichzelf geven. 
©Evangelizo.org 2001-2017