"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Zaterdag in week 18 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. Thomas More (1478-1535), Engels staatsman, martelaar
Dialoog over troost bij beproevingen

"Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp" (Mc 9,24)

      Niemand kan zichzelf de deugd van het geloof geven...; het geloof is een gratis gave van God. Of zoals de apostel Jacobus zegt: “Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemellichten” (1,17). Wanneer we voelen dat ons geloof nogal zwak is, laten we dan bidden tot Degene die ons het geloof geeft, om het te versterken...: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp" (Mc 9,24) en met de apostelen: “Heer, laat ons geloof toenemen" (Lc 17,5). Laten we over deze woorden van Jezus mediteren, als Hij zegt dat als we ons niet toestaan dat ons geloof lauw wordt of zelfs verkilt, en kracht verliest door onze gedachten te verstrooien over wereldse futiliteiten, om dan te stoppen met belang te hechten aan de dingen van deze wereld.

      Als een mosterdzaadje, die van nature brandend is, moeten wij het geloof zaaien in de tuin van ons hart, en na alle onkruid uit te hebben getrokken, zal de kiem zo groot worden dat de hemelse vogels, dat wil zeggen de engelen, in onze ziel zullen komen wonen en ze zal de vruchten van de deugden aan haar takken dragen. Met een sterk vertrouwen in het woord van God zullen we de berg van droefenis (Mt 17,20), verjagen, terwijl,als ons geloof wankel is, zij zelfs geen molshoop zal kunnen verplaatsen. 
©Evangelizo.org 2001-2017