"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

Woensdag in week 23 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
Z. Paulus VI, paus van 1963-1978
Apostolische exhortatie over de christelijke vreugde "Gaudete in Domino”

“Jezus keek zijn leerlingen aan en sprak: 'Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods’.“

      Het is belangrijk om het geheim van de onpeilbare vreugde, die in Jezus woont en die Hem eigen is, te begrijpen... Jezus straalt zo'n vrede uit, zo’n zekerheid, zo’n blijdschap en beschikbaarheid, dat komt door de onuitwisbare liefde, waarmee Hij zich geliefd weet door zijn Vader. Tijdens zijn doop aan de oevers van de Jordaan, heeft deze liefde, die al aanwezig is vanaf het eerste moment van zijn menswording, zich getoond: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik welbehagen” (Lc 3,22). Deze zekerheid is onafscheidelijk van Jezus’ bewustzijn. Het is een aanwezigheid die maakt dat Hij zich nooit alleen voelt (Joh 16,32). Het is een intieme kennis die Hem vervult: “De Vader kent Mij en Ik ken de Vader” (Joh 10,15). Het is een oneindige en totale uitwisseling: “Alles wat van Mij is, is van Jou en alles wat van Jou is, is van Mij” (Joh 17,10)... Daar speelt zich een onuitsprekelijke liefdesrelatie af, die ineenloopt met zijn bestaan als Zoon en die het geheim is van het trinitaire leven: de Vader verschijnt er als Degene, die zich met een vreugdevolle gulheid, aan zijn Zoon geeft, en dit zonder terughouding en zonder onderbreking, en de Zoon geeft zich op dezelfde wijze aan de Vader, met een vreugdevolle dankbaarheid in de heilige Geest.

      De leerlingen en allen die in Christus geloven worden geroepen om aan deze vreugde deel te nemen. Jezus wil dat ze in zichzelf de volheid van zijn vreugde hebben (Joh 17,13): “Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen” (Jn 17,26).    

      De vreugde om in de liefde van God te verblijven begint al hierbeneden. Het is die van het Koninkrijk van God. Maar zij wordt toegekend op een steile weg, die een volledig vertrouwen in de Vader en de Zoon vraagt, en een voorkeur gegeven aan het Koninkrijk van God. De boodschap van Jezus belooft voor alles de vreugde, een veeleisende vreugde; opent deze zich niet met de Zaligsprekingen? “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen”. 
©Evangelizo.org 2001-2017