"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 

Vrijdag in week 27 door het jaar
Overweging bij de lezing van vandaag
H. [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968), kapucijner monnik
CE 33

De plaats van de geestelijke strijd

      Het strijdgebied tussen God en Satan is de menselijke ziel, op ieder ogenblik van het leven. Het is dus nodig dat de ziel de Heer vrije toegang geeft, opdat Hij haar van alle kanten en door allerlei wapens versterkt . Zo kan zijn licht haar komen verlichten om beter de duisternis van de vergissingen te bestrijden. Bekleed met Christus (Gal 3,27), met zijn waarheid en zijn gerechtigheid, beschermd door het schild van het geloof en door het woord van God, zal ze haar vijanden overwinnen, hoe machtig ze ook zijn (Ef 6,13v). Maar om met Christus bekleed te worden, moet men eerst nog aan zichzelf sterven. 
©Evangelizo.org 2001-2017