"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 
Donderdag, 30 Maart 2017
Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Exodus 32,7-14. / Psalmen 106(105),19-20.21-22.23. / Johannes 5,31-47.

Vrijdag, 31 Maart 2017
Vrijdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Wijsheid 2,1a.12-22. / Psalmen 34(33),17-18.19-20.21.23. / Johannes 7,1-2.10.25-30.

Zaterdag, 01 April 2017
Zaterdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Jeremia 11,18-20. / Psalmen 7,2-3.9bc-10.11-12. / Johannes 7,40-53.

Zondag, 02 April 2017
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Ezechiƫl 37,12-14. / Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Romeinen 8,8-11. / Johannes 11,1-45.

Maandag, 03 April 2017
Maandag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniƫl 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Johannes 8,1-11.

Dinsdag, 04 April 2017
Dinsdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Numeri 21,4-9. / Psalmen 102(101),2-3.16-18.19-21. / Johannes 8,21-30.

Woensdag, 05 April 2017
Woensdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Daniƫl 3,14-20.91-92.95. / Daniƫl 3,52.53.54.55.56. / Johannes 8,31-42.

Donderdag, 06 April 2017
Donderdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Genesis 17,3-9. / Psalmen 105(104),4-5.6-7.8-9. / Johannes 8,51-59.

Vrijdag, 07 April 2017
Vrijdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / Johannes 10,31-42.

Zaterdag, 08 April 2017
Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd
Ezechiƫl 37,21-28. / Jeremia 31,10.11-12ab.13. / Johannes 11,45-56.

Zondag, 09 April 2017
PALM- OF PASSIEZONDAG
Jesaja 50,4-7. / Psalmen 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Filippenzen 2,6-11. / MatteĆ¼s 26,14-75.27,1-66.
Palmzondag

Maandag, 10 April 2017
Maandag in de Goede Week
Jesaja 42,1-7. / Psalmen 27(26),1.2.3.13-14. / Johannes 12,1-11.
Goede Week: Maandag

Dinsdag, 11 April 2017
Dinsdag in de Goede Week
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / Johannes 13,21-33.36-38.

Woensdag, 12 April 2017
Woensdag in de Goede Week
Jesaja 50,4-9a. / Psalmen 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / MatteĆ¼s 26,14-25.

Donderdag, 13 April 2017
Donderdag in de Goede Week : AVONDMIS VAN WITTE DONDERDAG
Exodus 12,1-8.11-14. / Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1e Corinthiƫrs 11,23-26. / Johannes 13,1-15.
Witte Donderdag

Vrijdag, 14 April 2017
GOEDE VRIJDAG : HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
Jesaja 52,13-15.53,1-12. / Psalmen 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hebreeƫn 4,14-16.5,7-9. / Johannes 18,1-40.19,1-42.
Goede Vrijdag

Zaterdag, 15 April 2017
Paaszaterdag / Stille Zaterdag ----- PAASWAKE
Exodus 14,15-31.15,1a. / Exodus 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Romeinen 6,3-11. / MatteĆ¼s 28,1-10.

Zondag, 16 April 2017
PAASZONDAG - VERRIJZENIS VAN DE HEER - DAGMIS VAN PAASZONDAG - Hoogfeest met octaaf
Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. / Psalmen 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kolossenzen 3,1-4. / Johannes 20,1-9.

Maandag, 17 April 2017
Maandag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / MatteĆ¼s 28,8-15.

Dinsdag, 18 April 2017
Dinsdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 2,36-41. / Psalmen 33(32),4-5.18-19.20.22. / Johannes 20,11-18.

Woensdag, 19 April 2017
Woensdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,1-10. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Lucas 24,13-35.

Donderdag, 20 April 2017
Donderdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 3,11-26. / Psalmen 8,2a.5.6-7.8-9. / Lucas 24,35-48.

Vrijdag, 21 April 2017
Vrijdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,1-12. / Psalmen 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / Johannes 21,1-14.

Zaterdag, 22 April 2017
Zaterdag onder het octaaf van Pasen
Handelingen der apostelen 4,13-21. / Psalmen 118(117),1a.14-15.16-18.19-21. / Marcus 16,9-15.

Zondag, 23 April 2017
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen der apostelen 2,42-47. / Psalmen 118(117),2-4.13-15.22-24. / 1e Petrus 1,3-9. / Johannes 20,19-31.

Maandag, 24 April 2017
Maandag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 4,23-31. / Psalmen 2,1-3.4-6.7-9. / Johannes 3,1-8.

Dinsdag, 25 April 2017
H. Marcus, evangelist - Feest
1e Petrus 5,5b-14. / Psalmen 89(88),2-3.6-7.16-17. / Marcus 16,15-20.

Woensdag, 26 April 2017
Woensdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,17-26. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Johannes 3,16-21.

Donderdag, 27 April 2017
Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,27-33. / Psalmen 34(33),2.9.17-18.19-20. / Johannes 3,31-36.

Vrijdag, 28 April 2017
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 5,34-42. / Psalmen 27(26),1.4.13-14. / Johannes 6,1-15.

Zaterdag, 29 April 2017
H. Catharina van Siƫna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest
1e Johannes 1,5-10.2,1-2. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / MatteĆ¼s 11,25-30.

Zondag, 30 April 2017
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.22-33. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1e Petrus 1,17-21. / Lucas 24,13-35.

Maandag, 01 Mei 2017
Maandag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 6,8-15. / Psalmen 119(118),23-24.26-27.29-30. / Johannes 6,22-29.

Dinsdag, 02 Mei 2017
Dinsdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 7,51-60.8,1a. / Psalmen 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / Johannes 6,30-35.

Woensdag, 03 Mei 2017
HH. Filippus en Jakobus, apostelen - Feest
1e Corinthiƫrs 15,1-8. / Psalmen 19(18),2-3.4-5. / Johannes 14,6-14.

Donderdag, 04 Mei 2017
Donderdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 8,26-40. / Psalmen 66(65),8-9.16-17.20. / Johannes 6,44-51.

Vrijdag, 05 Mei 2017
Vrijdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,1-20. / Psalmen 117(116),1.2. / Johannes 6,52-59.

Zaterdag, 06 Mei 2017
Zaterdag na de 3e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 9,31-42. / Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17. / Johannes 6,60-69.

Zondag, 07 Mei 2017
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 2,14.36-41. / Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1e Petrus 2,20-25. / Johannes 10,1-10.

Maandag, 08 Mei 2017
Maandag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,1-18. / Psalmen 42(41),2-3.43(42),3.4. / Johannes 10,11-18.

Dinsdag, 09 Mei 2017
Dinsdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 11,19-26. / Psalmen 87(86),1-3.4-5.6-7. / Johannes 10,22-30.

Woensdag, 10 Mei 2017
Woensdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 12,24-25.13,1-5a. / Psalmen 67(66),2-3.5.6.8. / Johannes 12,44-50.

Donderdag, 11 Mei 2017
Donderdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,13-25. / Psalmen 89(88),2-3.21-22.25.27. / Johannes 13,16-20.

Vrijdag, 12 Mei 2017
Vrijdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,26-33. / Psalmen 2,6-7.8-9.10-11. / Johannes 14,1-6.

Zaterdag, 13 Mei 2017
Zaterdag na de 4e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 13,44-52. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Johannes 14,7-14.

Zondag, 14 Mei 2017
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 6,1-7. / Psalmen 33(32),1-2.4-5.18-19. / 1e Petrus 2,4-9. / Johannes 14,1-12.

Maandag, 15 Mei 2017
Maandag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,5-18. / Psalmen 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Johannes 14,21-26.

Dinsdag, 16 Mei 2017
Dinsdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 14,19-28. / Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.21. / Johannes 14,27-31a.

Woensdag, 17 Mei 2017
Woensdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,1-6. / Psalmen 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Johannes 15,1-8.

Donderdag, 18 Mei 2017
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,7-21. / Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10. / Johannes 15,9-11.

Vrijdag, 19 Mei 2017
Vrijdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 15,22-31. / Psalmen 57(56),8-9.10-12. / Johannes 15,12-17.

Zaterdag, 20 Mei 2017
Zaterdag na de 5e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,1-10. / Psalmen 100(99),1-2.3.5. / Johannes 15,18-21.

Zondag, 21 Mei 2017
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 8,5-8.14-17. / Psalmen 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1e Petrus 3,15-18. / Johannes 14,15-21.

Maandag, 22 Mei 2017
Maandag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,11-15. / Psalmen 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Johannes 15,26-27.16,1-4a.

Dinsdag, 23 Mei 2017
Dinsdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 16,22-34. / Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Johannes 16,5-11.

Woensdag, 24 Mei 2017
Woensdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1. / Psalmen 148(147),1-2.11-12.13.14. / Johannes 16,12-15.

Donderdag, 25 Mei 2017
HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 1,1-11. / Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9. / EfeziĆ«rs 1,17-23. / MatteĆ¼s 28,16-20.

Vrijdag, 26 Mei 2017
Vrijdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,9-18. / Psalmen 47(46),2-3.4-5.6-7. / Johannes 16,20-23a.

Zaterdag, 27 Mei 2017
Zaterdag na de 6e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 18,23-28. / Psalmen 47(46),2-3.8-9.10. / Johannes 16,23b-28.

Zondag, 28 Mei 2017
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
Handelingen der apostelen 1,12-14. / Psalmen 27(26),1.4.7-8a. / 1e Petrus 4,13-16. / Johannes 17,1-11a.

Maandag, 29 Mei 2017
Maandag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 19,1-8. / Psalmen 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Johannes 16,29-33.

Dinsdag, 30 Mei 2017
Dinsdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 20,17-27. / Psalmen 68(67),10-11.20-21. / Johannes 17,1-11a.

Woensdag, 31 Mei 2017
Bezoek van de heilige maagd Maria aan Elisabet - Feest
Sefanja 3,14-18a. / Jesaja 12,2-3.4bcd.5-6. / Lucas 1,39-56.

Donderdag, 01 Juni 2017
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 22,30.23,6-11. / Psalmen 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Johannes 17,20-26.

Vrijdag, 02 Juni 2017
Vrijdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 25,13b-21. / Psalmen 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Johannes 21,15-19.

Zaterdag, 03 Juni 2017
Zaterdag na de 7e zondag van Pasen
Handelingen der apostelen 28,16-20.30-31. / Psalmen 11(10),4.5.7. / Johannes 21,20-25.

Zondag, 04 Juni 2017
PINKSTEREN - Hoogfeest
Handelingen der apostelen 2,1-11. / Psalmen 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1e Corinthiƫrs 12,3b-7.12-13. / Johannes 20,19-23.

Maandag, 05 Juni 2017
Maandag in week 9 door het jaar
Tobit 1,1ac.2.2,1-8. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.5-6. / Marcus 12,1-12.

Dinsdag, 06 Juni 2017
Dinsdag in week 9 door het jaar
Tobit 2,9-14. / Psalmen 112(111),1-2.7-8.9. / Marcus 12,13-17.

Woensdag, 07 Juni 2017
Woensdag in week 9 door het jaar
Tobit 3,1-10a.11a.16-17a. / Psalmen 25(24),2-4.5ab.6.7ab.8-9. / Marcus 12,18-27.

Donderdag, 08 Juni 2017
Donderdag in week 9 door het jaar
Tobit 6,10-11a.7,1.9-17.8,4-10. / Psalmen 128(127),1-2.3.4-5. / Marcus 12,28b-34.

Vrijdag, 09 Juni 2017
Vrijdag in week 9 door het jaar
Tobit 11,5-15a. / Psalmen 146(145),2.6c-10. / Marcus 12,35-37.

Zaterdag, 10 Juni 2017
Zaterdag in week 9 door het jaar
Tobit 12,1.5-15.20. / Tobit 13,2.6efgh.6ijk.6m. / Marcus 12,38-44.

Zondag, 11 Juni 2017
H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest
Exodus 34,4b-6.8-9. / Daniƫl 3,52.53.54.55.56. / 2e Korinthiƫrs 13,11-13. / Johannes 3,16-18.

Maandag, 12 Juni 2017
Maandag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 1,1-7. / Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / MatteĆ¼s 5,1-12.

Dinsdag, 13 Juni 2017
Dinsdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 1,18-22. / Psalmen 119(118),129.130.131.132.133.135. / MatteĆ¼s 5,13-16.

Woensdag, 14 Juni 2017
Woensdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 3,4-11. / Psalmen 99(98),5.6.7.8.9. / MatteĆ¼s 5,17-19.

Donderdag, 15 Juni 2017
Donderdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 3,15-18.4,1.3-6. / Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / MatteĆ¼s 5,20-26.

Vrijdag, 16 Juni 2017
Vrijdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 4,7-15. / Psalmen 116(115),10-11.15-16.17-18. / MatteĆ¼s 5,27-32.

Zaterdag, 17 Juni 2017
Zaterdag in week 10 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 5,14-21. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / MatteĆ¼s 5,33-37.

Zondag, 18 Juni 2017
SACRAMENTSDAG - HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS - Hoogfeest
Deuteronomium 8,2-3.14b-16a. / Psalmen 89(88),2-3.16-17.18-19. / 1e Corinthiƫrs 10,16-17. / Johannes 6,51-58.

Maandag, 19 Juni 2017
Maandag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 6,1-10. / Psalmen 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / MatteĆ¼s 5,38-42.

Dinsdag, 20 Juni 2017
Dinsdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 8,1-9. / Psalmen 146(145),2.5-6.7.8-9a. / MatteĆ¼s 5,43-48.

Woensdag, 21 Juni 2017
Woensdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 9,6-11. / Psalmen 112(111),1-2.3-4.9. / MatteĆ¼s 6,1-6.16-18.

Donderdag, 22 Juni 2017
Donderdag in week 11 door het jaar
2e KorinthiĆ«rs 11,1-11. / Psalmen 111(110),1-2.3-4.7-8. / MatteĆ¼s 6,7-15.

Vrijdag, 23 Juni 2017
H. HART VAN JEZUS - Hoogfeest
Deuteronomium 7,6-11. / Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.10. / 1e Johannes 4,7-16. / MatteĆ¼s 11,25-30.

Zaterdag, 24 Juni 2017
GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER - Hoogfeest
Jesaja 49,1-6. / Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Handelingen der apostelen 13,22-26. / Lucas 1,57-66.80.

Zondag, 25 Juni 2017
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Jeremia 20,10-13. / Psalmen 69(68),8-10.14.17.33-35. / Romeinen 5,12-15. / MatteĆ¼s 10,26-33.

Maandag, 26 Juni 2017
Maandag in week 12 door het jaar
Genesis 12,1-9. / Psalmen 33(32),12-13.18-19.20.22. / MatteĆ¼s 7,1-5.

Dinsdag, 27 Juni 2017
Dinsdag in week 12 door het jaar
Genesis 13,2.5-18. / Psalmen 15(14),2-3.4c.5. / MatteĆ¼s 7,6.12-14.

Woensdag, 28 Juni 2017
Woensdag in week 12 door het jaar
Genesis 15,1-12.17-18. / Psalmen 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / MatteĆ¼s 7,15-20. 
©Evangelizo.org 2001-2017