"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Maandag, 20 Maart 2017

H. Wolframus van Sens (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


H. Wolframus van Sens
(gedachtenis)

ca 647 Milly in Gatinais (Brie)  - ca 700 Fontenelle
Hoveling onder koning Clotarius II en Theodorik III en priester die ca 690 de bisschopszetel van Sens kreeg, maar hier slechts 2 jaar bleef. Daarna ging hij als missionaris memt enkele monniken van Fontelle werken onder de Friezen. Volgens de overlevering redde hij hier meerdere kinderen van de offerdood en wekte ook het reeds overleden jongetje Ovo weer tot leven. Aan het eind van zijn leven keerde de apostel der Friezen als benedictijn naar Fontenelle terug. Zijn lichaam werd in 1158 overgebracht naar Abbeville waar de hoofdkerk naar hem genoemd is.

Patr. van Abbeville en van kinderen

Attr. mijter, kruisstaf, boek (bisschop); een teleurgestelde koning die uit het doopbekken stapt. (legende: de Friese koning Radbod wilde zich niet door hem laten dopen omdat dit volgens hem de kans dat hij daardoor zijn voorvaderen zou terugzien niet zou vergroten. op Radbods vraag hierover antwoordde Wolfram: ' zeker niet, want ze zijn niet gedoopt!' ; met  een dieplood dat hij vanuit zijn boot neerlaat (legende: een van zijn klerken had een pateen in het water laten vallen en Wolfram vond hem aldus terug); de mis opdragend op zijn schip.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2017