"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Vrijdag, 21 April 2017

H. Anselmus, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Heilige Anselmus, bisschop en kerkleraar
(gedachtenis)

Anselmus werd in 1033 geboren te Aosta in Piemonte (Noord-Italië). Hij trad in bij de Benedictijnen van de abdij van Le Bec in Normandië. Met grote ijver legde hij zich toe op het monastieke leven en wijdde hij zich aan het theologisch onderricht van zijn medebroeders. Na zijn overtocht naar Engeland werd hij tot bisschop van Canterbury gekozen. Om zijn onverzettelijke houding inzake de rechten van de Kerk werd hij tweemaal verbannen. Hij was een voortreffelijk schrijver en liet bij zijn dood in 1109 verschillende werken na van mystiek-theologische inhoud. 
©Evangelizo.org 2001-2017