"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Vrijdag, 21 April 2017

NOVEEN: 8e dag Goddelijke Barmhartigheid

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


NOVEEN: 8e dag Goddelijke Barmhartigheid

8e dag

 

“Breng vandaag bij Mij DE ZIELEN, DIE OPGEHOUDEN WORDEN IN HET VAGEVUUR  en dompel hen inde afgrond van Mijn Barmhartigheid. Laat de stromen

van mijn Bloed de gloed van hun vlammen verkoelen. Al deze zielen heb ik zeer lief. Zij schenken genoegdoening aan Mijn rechtvaardigheid.

Het is in uw macht hen verlichting te brengen. Benut alle Aflaten uit de schat van Mijn Kerk en bied deze  ten behoeve van hen aan. O, als ge wist, welke kwellingen zij ondergaan, dan wilt  ge voortdurend geestelijke aalmoezen voor hen willen opdragen

en hun schuld aan Mijn rechtvaardigheid willen afbetalen”

 

Allerbarmhartigste Jezus , U hebt Zelf gezegd dat U barmhartigheid verlangt. Daarom breng ik hen naar de schuilplaats van uw hart, vol medelijden, de zielen in het Vagevuur, die U zo dierbaar zijn, maar nog voldoening moeten brengen aan uw rechtvaardigheid. Mogen de stromen van Bloed en Water, die uit uw Hart vloeiden, de vlammen van het Vagevuur doven, opdat ook dáár  de macht van uw Barmhartigheid verheerlijkt kan worden.

                        Uit de verschrikkelijke gloed van het zuiverend vuur

                        Stijgt een klacht op naar uw Barmhartigheid

                        Heer, U alleen kunt hen troosten

                        Met het Water en het Bloed door U vergoten op het Kruis

 

Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de lijdende zielen in het Vagevuur, die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Ik smeek U, bij het smartelijk Lijden van Jezus, uw Zoon, en bij alle bitterheid waarin zijn Allerheiligste Ziel gedompeld was, toon uw Barmhartigheid aan de zielen die aan uw rechtvaardig Oordeel onderworpen zijn. Zie op geen andere wijze op hen neer dan dóór de wonden van Jezus, uw zeerbeminde Zoon, want wij geloven vast dat er geen grens is aan uw goedheid en medelijden. Amen.

 www.faustinakowalska.blogspot.com
 
©Evangelizo.org 2001-2017