"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Vrijdag, 19 Mei 2017

H. Pudentiana van Rome (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


+ 2e eeuw Rome.
Maagd en martelares, een dochter van St. Prudens van Rome en St. Claudia die St. Paulusin 2 Tim. 4:21 noemt en een zuster van Praxedes. In haar huis werden H. Missen opgedragen toen dat in het openbaar verboden was. In Rome is een kerk aan haar gewijd.

Attr. terwijl ze aalmoezen uitdeelt; de lichamen van martelaren begravend; draagt een doek waarmee het bloed van martelaren is opgeveegd; spons; kelk.

Icon. vooral in de aan haar gewijde kerken vinden we veel afbeeldingen, pas vanaf de 12e eeuw verspreiden deze zich over heel Rome. Veelvuldig afgebeeld, in verschillende samenstellingen, met Christus en de apostelen. Als attribuut aanvankelijk alleen een kroon, vanaf 14e eeuw ook individuele attributen: bloedvat en spons. Scenes: St. Paulus preekt en doopt, priesterwijding van Timoteus door Paulus, Praxedis veegt met spons het bloed van de marteling weg, knijpt de spons met het martelaarsbloed uit, begrafenis, glorie.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2017