"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Maandag, 19 Juni 2017

H. Juliana Falconieri (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


H. Juliana Falconieri (gedachtenis)

ca 1290 Florence - 19 juni 1341 Florence.
Nicht van St. Alexius Falconieri, een van de stichters van de orde van de servieten. Bleef maagd, werd derde orde serviet en eerste overste van de vrouwelijke tak van de orde, ook mantellaten genoemd vanwege de grote zwarte mantel. Deze tak, formeel tot de orde toegelaten door St. Philippus Benitius, wijdde zich aan de opvoeding van de jeugd en aan ziekenverzorging. Bij haar dood vond een wonder plaats: vanwege het gevaar van braken kon men haar niet de H. Hostie geven en legde men deze op haar borst. De Hostie verdween en liet de beeltenis van de gekruisigde Christus op de huid achter. Heiligverklaard in 1737.

Patr. van de Liefdezusters van St. Juliana van Falconieri ('Juliaantjes' , een door pater J. Jorna sj. in 1915 in Den Haag gestichte congregatie) en aangeroepen tegen maagaandoeningen (die zijzelf geduldig verdroeg).

Attr. in zwart ordekleed met een Hostie op haar linkerborst.

Icon . de vroegste afbeeldingen, daterend van het einde van de 15e eeuw, hebben waarschijnlijk als archetype gediend voor verdere afbeeldingen van deze heilige. Ze wordt afgebeeld in servietenhabijt met rozenkrans, een Hostie voor de borst, een doodshoofd en een lelie. Scenes: in visioenaire extase voor crucifix met eend en haas, Eucharistiewonder op sterfbed. De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2017