"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Zaterdag, 12 Augustus 2017

H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Heilige Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
(gedachtenis)

Johanna Francisca werd in 1572 te Dijon (Frankrijk) geboren. Haar huwelijk met baron de Chantal werd gezegend met zes kinderen, die zij godsdienstig opvoedde. Na de dood van haar man stelde zij zich onder de geestelijke leiding van Franciscus van Sales en legde zij zich vooral toe op caritatief werk ten bate van zieken en armen. Zij stichtte de orde van Visitatie, die zij met wijsheid bestuurde. Zij stierf in 1641.

Tot 2001 werd deze heilige gevierd op 12 december. Om ruimte te maken voor andere heiligen is ze verplaatst naar 12 augustus.


God, Gij hebt de heilige Johanna Francisca de Chantal in de verschillende omstandigheden van haar leven doen uitblinken door grote verdiensten. Op haar voorspraak vragen wij U dat ook wij trouw blijven aan onze roeping en een lichtend voorbeeld zijn voor anderen. Door Onze Heer Jezus Christus. Amen.  
©Evangelizo.org 2001-2017