"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Zondag, 13 Augustus 2017

H. Hippolytus I van Rome (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Heilige Hippolytus, tegenpaus

TegenpausVoor het leven van de heilige paus Callistus moeten we terugvallen op geschriften van zijn aartsvijand en tegenpaus Hippolytus. We mogen dan ook gerust zeggen dat ze zijn geschreven door een gekleurde bril. En het mooie van de katholieke Kerk is dat het toch mogelijk is dat Callistus en Hippolytus beiden heilig zijn verklaard.Callistus jonge jaren gingen niet over rozen, hij leidde een leven als slaaf onder de christen Carporphorus. Deze had veel vertrouwen in Callistus en geeft hem veel geld om een bank te stichten, iets wat aanvankelijk ook lukt. De jonge slaaf weet niet alleen het vertrouwen van weduwen te winnen, maar ook joodse handelaren komen bij hem om hun geld veilig te beleggen. Helaas voor hen zijn er maar weinig dingen in dit leven zeker en gaat de bank failliet. Volgens de levensbeschrijving van Hippolytus zou dat gekomen zijn doordat Callistus zich feestend door het leven had begeven. Erg waarschijnlijk is deze versie echter niet.


In de wetenschap verkerend dat zijn meester het faillissement niet zo leuk zal vinden, vlucht Callistus op een boot. Carporphorus is inderdaad verdrietig en gaat hem achterna. Wanneer de arme Callistus de boot van zijn woedende meester ziet naderen springt hij overboord. Volgens Hippolytus om zelfmoord te plegen, waarschijnlijker is het een wanhoopsdaad om te ontkomen. Hoe dan ook, Callistus wordt uit de zee opgevist en voor een tribunaal gebracht dat hem veroordeeld tot de tredmolen.


Callistus weet zijn meester van zijn onschuld te overtuigen, sterker nog hij bezweert hem dat hij in staat is het geld terug te krijgen. Callistus wordt vrijgelaten en rent naar de synagogen waar hij in al zijn wanhoop schreeuwend binnenstormt en zijn geld opeist. De joden laten hem oppakken en Callistus wordt veroordeeld tot de mijnen van Sardinië. In deze hel zal Callistus verscheidene jaren slijten.Keizer Commodus besluit een aantal gevangen gratie te verlenen en stuurt zijn maîtresse Marcia naar paus Victor om een lijst christenen die in aanmerking komen. Op deze lijst komt Callistus niet voor. Marcia stuurt een eunuch naar Sardinië. Deze zwicht voor de smekende en biddende en neemt ook hem mee terug.


Wanneer paus Victor overlijdt, volgt Zephyrinus hem op. Deze vraagt Callistus de zorg voor de begraafplaats aan de Via Appia op zicht te nemen - de Callistuscatacombe - een voorname taak van diakens in die tijd. Callistus maakt diepe indruk op de paus en stijgt met de jaren in aanzien. Zo zeer zelfs dat wanneer Zephyrinus sterft, Callistus tot paus wordt gekozen.


De nieuwe opperherder weet wat het is om voor het leven veroordeeld te zijn en besluit dat alle zondaars door publieke boete en handoplegging weer tot de Kerk kunnen worden toegelaten. Bovendien is het huwelijk tussen voorname vrouwen en slaven ook geldig.


Bisschop Hippolytus was zelf graag paus geworden en protesteert. Wanneer hij door Callistus wordt veroordeeld over zijn schrijven over de heilige Drie-eenheid - de Zoon zou minder zijn dan de Vader - is de maat vol en Hippolytus laat zich door bevriende bisschoppen uitroepen tot tegenpaus.Callistus en Hippolytus zullen nooit meer door één deur kunnen. Callistus wordt in 223 waarschijnlijk door de joden vermoord en Hippolytus legt zijn ei over het leven van Callistus, en het product is niet best. Later wordt Hippolytus samen met paus Pontianus door keizer Maximinus Trax naar Sardinië verbannen. Hier komt Hippolytus tot inkeer en sterft in 235 samen met paus Pontianus - zoals dat zo mooi heet - als een trouw zoon van de Kerk.Paus Callistus I: 14 oktober en Hippolytus: 13 augustus.

 Katholiek Nieuwsblad
 
©Evangelizo.org 2001-2017