"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 14 September 2017

Kruisverheffing (feest)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


Kruisverheffing
(feest)

Op deze feestdag van het Kruis van de Heer gaan onze gedachten uit naar Clavarië, waar Christus’ voorzegging werd vervuld: De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben (Joh. 3,14). Maar deze verheffing is ook het begin van de verheerlijking: na zich vernederd te hebben tot de kruisdood, is Jezus door de Vader hemelhoog verheven. Op deze dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde, die alle mensen tot zich trekt. In dit opzien naar het Kruis ligt ook de oorsprong van dit feest: aan de viering van de inwijding van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem (13 september 335) was de plechtigheid verbonden van het tonen van het heilig Kruis, dat ter verering werd opgeheven, zoals thans nog in onze kerken geschiedt op Goede Vrijdag.

 
©Evangelizo.org 2001-2017