"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Zaterdag, 21 Januari 2017
Zaterdag in week 2 door het jaarUit de brief aan de Hebreeën 9,2-3.11-14.
Broeders en zusters,in het eerste verbond was een tabernakel, een tentheiligdom
ingericht waarvan de voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard
en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd.
Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt.
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht:
Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is
en niet behoort tot onze schepping –
Hij is eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken
en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven.
Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd
wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren
of bestrooid met de as van een jonge koe,
hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest
zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden
die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?


Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9.
Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:

geducht is de Heer, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied.

God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied voor Hem.

God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 3,20-21.
In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.


 
©Evangelizo.org 2001-2017