"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
Dinsdag, 28 Februari 2017
Dinsdag in week 8 door het jaarLezing uit het boek Jezus Sirach 35,1-12.
Wie de wet in acht neemt brengt vele offers,
wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer;
wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer,
en wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.
De Heer heeft welgevallen in het breken met de boosheid, en breken met de ongerechtigheid is verzoening.
Verschijn niet met lege handen voor de Heer,
want al deze dingen eist het gebod.
Het offer van de rechtvaardige maakt het altaar vet, en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste;
het offer van een rechtvaardige is welgevallig; en de herinnering eraan wordt niet vergeten.
Verheerlijk de Heer met een blij gelaat en onttrek niets aan de eerstelingen die gij moet geven;
toon bij al uw gaven een vrolijk gezicht, en heilig de tienden met vreugde.
Geef aan de Allerhoogste naar hetgeen Hij u geschonken heeft; geef met een blij gelaat en naar uw vermogen.


Psalmen 50(49),5-6.7-8.14.23.
Brengt allen hier die Mij zijn toegewijd,
die met een offer mijn verbond bekrachtigt hebben.
De hemelen betuigen zijn gerechtigheid;
het is God zelf die oordeelt.

Hoor, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
Hoor, Israël: waarvan Ik u beschuldig,
Want Ik ben God uw God.
Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.

Brengt liever God het offer van uw lof,
volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,28-31.
In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: 'Zie, wij hebben alles prijsgege­ven om U te volgen.'
Jezus antwoord­de: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder,
vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Bood­schap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudig aan huizen, broers, zusters, moeders,
kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
Veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn.


 
©Evangelizo.org 2001-2017